Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Atver savas durvis brīvprātīgajiem!

Pirmdiena 11/04/2011

Eiropas Brīvprātīgā darba gada vadības komiteja aicina pievienoties „brīvprātīgā ceļojumam” un atvērt savas iestādes durvis kopā ar pārējiem brīvprātīgā darba atbalstītājiem visā Latvijā laikā no 2011.gada 26. līdz 30.aprīlim. Organizācijas tiek aicinātas pievērst uzmanību brīvprātīgā darba vērtībām un nozīmei katra indivīda un sabiedrības dzīvē kopumā, izplatot informāciju par brīvprātīgā darba veikšanas iespējām savā pašvaldībā vai organizācijā, iesaistot interesentus praktiskajā darbībā un daloties labos piemēros. Atvērto durvju nedēļas noslēdzošajā dienā - 30.aprīlī, ikviens aicināts pievienoties Lielās Talkas brīvprātīgo talcinieku pulkiem!
2011.gada sākumā Latvija kopā ar pārējām 26 Eiropas Savienības dalībvalstīm uzsāka Eiropas Brīvprātīgā darba gadu ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību sociālās līdzdalības formai – brīvprātīgajam darbam. Brīvprātīgais darbs ir iespēja sevis izzināšanā un pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un valsts izaugsmes sekmēšanā. Šā gada vadmotīvs „brīvprātīgā ceļojums” iedalīts tematiskajā pieturās. Aprīļa mēnesis ir pasludināts par „Sadarbības” pieturu. Šajā mēnesī Eiropas Brīvprātīgā darba gada vadības komiteja vēlas sniegt iespēju visiem, kas ir ieinteresēti savas vietējās vides attīstībā, uzzināt par brīvprātīgo darbu un tajā iesaistīties. Uzzināt vairāk!