Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   35% aptaujāto nav dzirdējuši, ka šobrīd Latvijā tiktu veiktas strukturālās reformas izglītībā

Pirmdiena 11/04/2011

Lielākā daļa jeb 35% no 66 LIZDA mājas lapas aptaujas respondentiem atbildējuši, ka šobrīd nav dzirdēts par strukturālām reformām izglītības sistēmā Latvijā. 32% minējuši, ka reformas tiek veiktas, bet tās neko nedod. Savukārt 29% respondentu piekrīt apgalvojumam - kaut kas tiek darīts, bet grūti to nosaukt par īstu reformu. Vien 4% aptaujas dalībnieku piekrituši, ka šobrīd Latvijā tiek veiktas pārdomātas un pamatotas reformas izglītībā!