Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vispārējās izglītības finansēšanas modelis Lietuvā

Otrdiena 12/04/2011

Aprīļa sākumā LIZDA delegācija viesojās pie kaimiņu arodbiedrībām Viļņā, lai gūtu priekšstatu par finansējumu izglītībai Lietuvā. Delegācijā no Latvijas piedalījās LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš, Izpildbiroja speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere, Izpildbiroja speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilze Trapenciere, LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja Ligita Semjonova, LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Skaidrīte Marča, LIZDA Bauskas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Māra Graudiņa.

Aicinām iepazīties ar vispārējās izglītības finansēšanas modeļu salīdzinājumu Latvijā un Lietuvā!

Pieredzes apmaiņas brauciena foto!