Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Apgūsti pedagoga kvalifikāciju Latvijas Universitātē!

Trešdiena 13/04/2011

Inese Pelnēna, LU projekta tālākizglītības koordinētāja (inese.pelnena@lu.lv, 22336334)

Latvijas Universitāte īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs” dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Pieteikšanās Latvijas Universitātes studiju programmas „Skolotājs” ESF projekta finansētajām studiju vietām no 2011.gada 18.aprīļa līdz 6.maijam notiks septiņu dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikāciju apguvei:

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs,
Vidējās izglītības fizikas skolotājs,*
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs,*
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs,*
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs,*
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs,
Vēstures skolotājs.
*Papildu iespēja apgūt dabaszinību skolotāja kvalifikāciju.

Plašāka informācija par pieteikšanos un uzņemšanas nosacījumiem www.skolotajuizglitiba.lu.lv