Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ciemojoties pie kolēģiem Maskavā

Trešdiena 13/04/2011

Pagājušajā nedēļā LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško kopā ar LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāju Ligitu Semjonovu piedalījās apaļā galda diskusijā un uzstājās konferencē par tēmu „Arodbiedrības loma skolotāju darba novērtēšanā valsts izglītības standartu īstenošanas gaitā”. Abus šos pasākumus, kā arī Maskavas pilsētas ģimnāzijas Nr.1513, Maskavas pilsētas izglītības darbinieku arodbiedrības mācību un pētījumu centra apmeklējumu, kā arī dalību Maskavas pilsētas 11.konkursa finālā „2011.gada bērnu dārza audzinātājs” organizēja Krievijas Federācijas Tautas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Maskavas pilsētas organizācija, kas 45’000 pirmorganizācijās apvieno vairāk kā 503’000 biedru jeb aptuveni 85% no Maskavā izglītībā strādājošiem. Aptuveni 250’000 no Maskavas pilsētas arodbiedriem ir studenti.
Jautāta par situāciju izglītībā Maskavā Ingrīda Mikiško uzsvēra: „Krievijā šobrīd notiek dažādas reformas izglītības sistēmā. No šā gada aprīļa 125 skolas Maskavā iesaistījušās modeļa „Nauda seko skolēnam” pārbaudē, kurā pedagogu atalgojums veidosies no divām daļām:  85% kontaktstundu apmaksa, 15% papildus veicamo darbu apmaksa.
Skolotāja vidējā alga Maskavā ir aptuveni 607 lati, taču šeit ir jāņem vērā dzīves dārdzība galvaspilsētā, piemēram, vienistabas dzīvokļa īre Maskavā ir aptuveni 425 lati mēnesī. Pieredzē dalījās arī arodbiedrību pārstāvji no Minskas, Doņeckas un Kijevas. Skolotāja vidējā alga Baltkrievijā ir aptuveni 122 lati un Ukrainā – aptuveni 97 lati.
Maskavā arī notiek skolu tīkla optimizācija – no apmēram 1’500 Maskavas skolām 150 plānots reorganizēt, jo to piepildījums esot vien 200 skolēni.”
Komandējuma laikā I.Mikiško un L.Semjonova tikās arī ar Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju G.Merkulovu un vienojās par savstarpēju pieredzes apmaiņu un dalību konferencēs, kā arī atsevišķu pasākumu organizēšanu. Visu delegāciju vadītāji izteica vēlmi šā gada rudenī piedalīties starptautiskā konferencē Rīgā un  slēgt sadarbības līgumus. Ar Minskas arodbiedrību partneriem norunāts šā gada oktobrī rīkot kopīgu LIZDA Padomes pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju.