Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrība iztaujās IZM un LPS

Otrdiena 19/04/2011Trešdien, 20.aprīlī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) informatīvajā dienā parakstīs vienošanos par sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un uzklausīs ministra Rolanda Broka un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēža Andra Jaunsleiņa atbildes uz būtiskiem arodbiedrības jautājumiem par izglītības, zinātnes politiku un turpmāko nozares finansējumu. LIZDA pasākums notiks Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāva zālē.


Informatīvās dienas pirmajā daļā plkst. 11:00 arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško un izglītības, zinātnes ministrs Rolands Broks parakstīs vienošanos par sadarbību, lai sekmētu izglītības un zinātnes attīstību, sociālo dialogu un demokrātiju nozarē, kā arī veicinātu  izglītības un zinātnes jomā strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību, interešu aizstāvību. Līdz ar vienošanās parakstīšanu puses atzīs, ka valsts budžeta finansējuma saglabāšana izglītības un zinātnes nozarei ir viena no galvenajām prioritātēm.

Pēc sadarbības rakstiskas apliecināšanas, LIZDA padomes locekļi no reģioniem iztaujās ministru Rolandu Broku par to, vai IZM paredz palielināt skolēnu un pedagogu skaita attiecību, kā tas ietekmēs skolu skaitu un kāda ir ministrijas prognoze par to, cik pedagogu līdz ar to varētu tikt atbrīvoti no darba. Brokam tiks jautāts kādas izmaiņas paredzētas pedagogu darba samaksā nākamajā mācību gadā, vai gaidāmas izmaiņas finansēšanas modelī „Nauda seko skolēnam” un kā IZM kopā ar pašvaldībām risinās jautājumu par darba vietu nodrošināšanu tiem pedagogiem, kuri reāli tiks atlaisti saskaņā ar skolu optimizāciju un kompetenču centru izveidi. Izglītības darbinieki centīsies noskaidrot kad tiks pilnvērtīgi īstenots „Izglītības iestāžu informatizācijas projekts” un kā no nākamā gada 1.janvāra mainīsies augstākās izglītības finansēšanas modelis. Ministrs tiks iztaujāts arī par citiem pirmsskolas, vispārējās, augstākās izglītības, zinātnes jautājumiem un struktūrfondu finansējumu nozarei.

Otrajā daļā plkst. 13:00 LIZDA padome tiksies ar LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, lai noskaidrotu vai Pašvaldību savienība paredz Domēm ieteikt palielināt pirmsskolas pedagogu darba samaksu un vai pašvaldības ir pārliecinātas, ka varēs saglabāt sākumskolas tuvāk bērnu dzīves vietai, ja IZM nepalielinās 1. – 4. klašu skolēna izmaksas koeficientu. Priekšsēdis tik iztaujāts arī par pašvaldību gatavību pārņemt IZM profesionālās izglītības iestādes un vai tiks turpināta valsts dotācija arī 2. – 4. klašu skolēnu ēdināšanai. Arodbiedrība Jaunsleinim uzdos arī citus to interesējošus jautājumus.

Dienas trešajā daļā plkst. 13:30 arodbiedrība klātesošos iepazīstinās ar pedagogu darba samaksas salīdzinājumu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un informēs par akciju "Skolas diena", kuras laikā no 19. līdz 23.septembrim LIZDA aicinās visu līmeņu deputātus uz vairākām stundām kļūt par skolotāju „ēnām”, lai veidotu lielāku lēmējvaras izpratni par pedagoga darba pienākumiem un ikdienas slodzi. Informatīvās dienas noslēgumā arodbiedrība informēs arī par LIZDA un Microsoft piedāvātās Live@edu e-pastu programmas ieviešanu biedriem, arodbiedrības dalību Eiropas salīdzinošā pētījumā „Stress un tā radīto psihosociālo faktoru ietekme uz skolotājiem” un citām aktualitātēm.