Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vīnes ritmikas profesoru meistarklases

Ceturtdiena 21/04/2011

No 27. - 29.aprīlim Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) notiks Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes Mūzikas un kustību pedagoģijas ritmikas profesoru Irmgardes Banklas (Austrijas ritmikas biedrības prezidente), Monikas Maieres (Vācijas Ritmikas biedrības prezidente) un vienas no ritmikas nodaļas dibinātājām Vīnē Eleonoras Vitošinskas meistarklases.  
Vīnes Mūzikas un kustību pedagoģijas institūts ir viens no vadošajiem ritmikas mācību centriem Eiropā un pasaulē. Šīs augstskolas profesori vada ritmikas meistarklases visā pasaulē. 2009.gada rudenī tur notika Eiropas ritmikas kongress. Profesores ir arī vairāku mācību grāmatu autores, no kurām pēdējā „Dzīvespriecīgā mācīšanās” izdota 2009.gadā.
Sadarbības līgums starp Vīnes Mūzikas un kustību pedagoģijas institūtu un RPIVA noslēgts 2009.gadā, kad Rīgā pirmo reizi notika Vīnes ritmikas profesoru meistarklases. Šoreiz meistarklašu tēma būs vērsta uz pirmskolas un sākumskolas ritmikas metodiku, kā arī sniegts interesants praktisku paņēmienu kopums sensomotorikas attīstībā un kustību improvizācijā. Meistarklašu noslēgumā būs stāstījums un prezentācija par ritmikas tradīcijām Vīnē.
29.aprīlī 14:00 RPIVA Konferenču zālē uz noslēguma meistarklašu noslēguma semināru aicināti visi interesenti.