Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mainīts termiņš darbu iesniegšanai LIZDA plakātu konkursam "Mana skolas diena"!

Ceturtdiena 21/04/2011

Jaunieti, piedalies LIZDA plakātu konkursā!
Šo gadu LIZDA aizvada īpaši akcentējot jautājumus par pedagogu darba vidi un tās ietekmi uz izglītības kvalitāti. Gada laikā plānoti daudzi pasākumi, to mērķis – veidot lielāku sabiedrības un lēmējvaras izpratni par pedagoga darba pienākumiem un ikdienas gaitām, kā arī runāt par darba vides ietekmi uz izglītības kvalitāti. Mūsu lielākie pasākumi ir akcija „Skolas diena” ar visu līmeņu deputātu iesaisti un starptautiska konference „Predagogu darba vide un izglītības kvalitāte”.  Viens no pasākumiem, kurā aicinām iesaistīties gados jaunos arodbiedrības biedrus, ir plakātu konkurss. Konkursu rīko LIZDA kopā ar LIZDA Jauno pedagogu centru.
Plakātu konkursa mērķis
• Aktualizēt pedagoga profesijas nozīmību sabiedrībā un veidot lielāku izpratni par pedagogu darba vidi, ikdienas pienākumiem.
• Veicināt arodbiedrības jauniešu radošās izpausmes par pedagoga un skolas ikdienas dzīvi.

Kas un kā var piedalīties konkursā
Konkursā var piedalīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri – jaunieši vecumā līdz 35 gadiem. Lai piedalītos konkursā, jāizveido plakāts „Mana skolas diena”, kas raksturo pedagoga darba vidi. Plakātā var izmantot dažādas ar pedagoga un skolas ikdienas dzīvi saistītas tēmas, piemēram, darba pienākumi, klasē, starpbrīdis, gatavošanās, ārpusklases darbs, darbs ar vecākiem, darba apstākļi, atalgojums u.c. Plakāts jāizstrādā individuāli un A3 vai A2 formātā. Plakātus var veidot brīvā tehnikā (grafika, foto, kolāža, aplikācija, akvarelis, zīmējums u.c.).

Darbu iesniegšana un termiņi

Plakātus konkursam var iesniegt līdz 2011.gada 16.maija plkst. 18:00. Plakāti konkursam jāiesūta digitālā (JPEG, TIFF, PDF) vai drukātā formātā, obligāti norādot tā autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, savas darba vietas arodorganizācijas nosaukumu. Plakāts jānosūta uz e-pastu skolasdiena@lizda.lv vai pasta adresi: LIZDA, Bruņinieku ielā 29/31 – 502, Rīga, LV-1001.

Konkursa balvas
No visiem konkursam iesūtītajiem plakātiem LIZDA izveidota žūrija noteiks vairākus veiksminiekus, kuri iegūs arodbiedrības sarūpētas balvas. Konkursa galvenā balva – 3 apmaksātas vietas dalībai arodbiedrību jauniešu divu nedēļu nometnē jūlija sākumā Krimā, Ukrainā. Konkursa uzvarētājus paziņosim jūnijā mājas lapā www.lizda.lv. Uzvarētāju plakāti tiks izmantoti starptautiskā LIZDA konferencē „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte”, kas notiks 2011.gada 28.septembrī Rīgā.