Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Problēmās ar darba devēju aptaujātie visvairāk uzticētos paši sev un arodbiedrībai

Otrdiena 26/04/2011

Lielākā daļa jeb 54% no 83 LIZDA mājas lapas aptaujas respondentiem atbildējuši, ka, nonākot problēmās ar darba devēju, visvairāk uzticētos paši sev, bet 22% aptaujāto – arodbiedrībai. 7% aptaujas dalībnieku uzticētos saviem kolēģiem un draugiem, 7% respondentu – darba devēju uzraugošām un kontrolējošām iestādēm, bet 7% aptaujāto – Dievam un baznīcai. Vien 3% respondentu neuzticētos nevienam no aptaujas varinatos minētajiem.