Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LBAS atbalsta parakstu vākšanu referendumam

Ceturtdiena 28/04/2011

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Valde, izvērtējot sociāli ekonomisko situāciju valstī, reālo valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, demogrāfiskas situācijas uzlabošanai veicinošo pasākumu valsts finansiālo nodrošinājumu, Valdības iniciētās un Saeimā 2011.gada 14.aprīlī pieņemtās izmaiņas likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”, „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, kuras paredz maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības un bezdarbnieka pabalstu apmēru ierobežojumu saglabāšanu līdz 2014.gada 31.decembrim, nolēma atbalstīt parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” un aicināt visus arodbiedrību biedrus, strādājošos cilvēkus un bezdarbniekus aktīvi iekļauties parakstīšanās akcijā, aicinot līdzi arī savu ģimeņu locekļus, radus, paziņas un kaimiņus. Vairāk informācijas šeit!