Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Plakātu konkursa „Mana skolas diena” rezultāti

Ceturtdiena 19/05/2011

LIZDA plakātu konkursā „Mana skolas diena” varēja piedalīties ikviens arodbiedrības biedrs vecumā līdz 35 gadiem, izveidojot plakātu, kas raksturo pedagoga darba vidi. Plakātu konkursa mērķis – aktualizēt pedagoga profesijas nozīmību sabiedrībā un veidot lielāku izpratni par pedagogu darba vidi, ikdienas pienākumiem, kā arī veicināt arodbiedrības jauniešu radošās izpausmes par pedagoga un skolas ikdienas dzīvi. Konkursam kopā tika iesniegti 16 plakāti no Rīgas, Stalbes, Kandavas, Daugavpils, Iecavas, Jaunsilavas, Vecsaules, Liepājas, Jelgavas.

Konkursa žūrija – Edgars Grigorjevs, Ināra Radčenko, Ingrīda Mikiško, Irēna Opšteine, Iveta Flesnere, Janīna Staudža, Jānis Krastiņš, Johanna Olehnoviča, Laila Ozoliņa, Ligita Semjonova, Māra Graudiņa, Māra Kazubierne, Modris Krieviņš, Sergejs Paipals-Šulcs, Skaidrīte Marča, Solveiga Skotele, Tatjana Marhileviča, Zinta Irbe.

Konkursa galveno balvu – apmaksātu dalību arodbiedrību jauniešu divu nedēļu nometnē jūlija sākumā Anapā – saņem:
1.vieta – Edgars Davidčuks no Daugavpils pilsētas arodbiedrības;
2.vieta – Zanda Krūmiņa no Stalbes vidusskolas;
3.vieta – Inta Neiciniece no Kandavas internātvidusskolas.

Par vairāku darbu iesniegšanu konkursam veicināšanas balvas – Galactico dāvanu kartes – saņem Jekaterina Strauta no Rīgas Purvciema amatu skolas un Svetlana Kozireva no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas.

LIZDA visiem arodbiedrības jauniešiem izsaka lielu pateicību par atsaucību! Konkursam iesniegtie plakāti tiks izmantoti LIZDA akcijā „Skolas diena” un starptautiskā konferencē 28.septembrī. Arodbiedrības jauniešu plakātu izstādi „Mana skolas diena” ikviens interesents var bezmaksas aplūkot LIZDA Izpildbirojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 5.stāvā. Plakātu izstāde atvērta darba dienās no plkst. 9:00 – 18:00 un būs apskatāma līdz jūnija beigām.


        1. vieta                                                    2. vieta                                                 3. vieta