Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Četri letiņi dodas uz Anapu

Piektdiena 01/07/2011

Vizuālās mākslas skolotājs Edgars Davidčuks no Daugavpils BJC „Jaunība” un Daugavpils 15. vidusskolas, pirmsskolas skolotāja Zanda Krūmiņa no Stalbes vidusskolas, krievu valodas skolotāja un internāta audzinātāja Inta Neiciniece no Kandavas internātvidusskolas un LIZDA Izpildbiroja sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs devušies uz Krieviju, lai pārstāvētu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību divu nedēļu ilgā starptautiskā arodbiedrību jauniešu seminārā Anapā.
LIZDA jauniešu delegācijas ceļojums sāksies 3.jūlijā Maskavā, viesojoties Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Maskavas pilsētas organizācijā, kā arī iepazīstot galvaspilsētu un tās kultūrvidi, bet vakarā jaunieši no Maskavas dosies 30 stundu ilgā pārbraucienā ar vilcienu uz Anapu. No 5. līdz 14.jūlijam LIZDA jaunieši piedalīsies starptautiskā seminārā – nometnē „Mana karjera izglītībā”, attīstot radošo potenciālu, komunikatīvās spējas un daloties vērtīgā pieredzē ar citiem jaunajiem speciālistiem no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. Delegācija Latvijā atgriezīsies 16.jūlijā.
Drīzumā pēc LIZDA delegācijas atgriešanās Latvijā, ikvienam būs iespēja iepazīties ar video stāstu par arodbiedrības jauniešu piedzīvoto, kas tiks ievietots mājas lapā www.lizda.lv un prezentēts LIZDA Daugavpils pilsētas, Cēsu un Tukuma starpnovadu arodorganizācijās.
Jaunieši iespēju piedalīties seminārā ieguva, piedaloties un uzvarot LIZDA plakātu konkursā „Mana skolas diena”. Konkursa plakāti septembrī tiks izmantoti LIZDA akcijā „Skolas diena” un starptautiskā konferencē.
LIZDA jauniešu uzņemšanas un dzīvošanas, semināra nodarbību, vietējā transporta izdevumus sedz Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Maskavas pilsētas organizācija, bet transporta izdevumus sedz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIZDA jauniešu delegācijas vadītāju Edgaru Grigorjevu – 22017920, edgars@lizda.lv