Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Baltijas arodbiedrību jauniešu nometne Latvijā

Piektdiena 22/07/2011

LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācija rīko 7. Baltijas arodbiedrību jauniešu vasaras nometni, kas šogad notiks no 29.jūlija līdz 31.jūlijam Engures novadā, Ķesterciemā pie jūras. Nometnē darba grupās tiks pārrunāta arodbiedrību darbības efektivitāte un jauniešu līdzdalība arodbiedrībās, meklētas jaunas arodorganizāciju darbības formas, radītas idejas starpreģionu sadarbības projektiem. Jaunieši tiksies ar Jelgavas reģiona arodbiedrības pārstāvi, dalīsies pieredzē, kā arī sportos un jautri pavadīs laiku kopā ar kolēģiem. Nometnē piedalīsies 30 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas dažādu nozaru arodbiedrībām. Darba valoda – krievu. Jaunieši dzīvos teltīs, kuras gādās paši nometnes dalībnieki. Dalību nometnē – dzīvošanu un ēdināšanu, sedz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rīgas pilsētas organizācija. Teltis gādā paši dalībnieki.
Interesentus lūdzam pieteikties līdz 2011.gada 25.jūlijam, zvanot LIZDA Jauno pedagogu centra vadītājai Ivetai Flesnerei uz tālruni 26441935 vai 27897783, vai rakstot uz e-pastu iveta.flesnere@lizda.lv