Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pārmaiņas sākas ar skolotājiem!

Pirmdiena 04/10/2010

Visā pasaulē 5.oktobrī skolēni izsaka pateicību saviem skolotājiem par sniegtajām zināšanām. Bet skolotājiem šajā dienā ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos. Daudziem skolotājiem pasaulē ir jāstrādā apgrūtinātos un pat bīstamos apstākļos. Mums līdzās atrodas skolotāji, kas 18 miljoniem bēgļu bērniem cenšas nodrošināt viņu tiesības uz izglītību; skolotāji, kas mēģina novērst vardarbību klasē un ārpus tās; skolotāji, kas riskē ar savu dzīvību un cenšas tikt galā ar postošo HIV un AIDS ietekmi uz viņu skolēniem. Lai gan cita rakstura, bet arī ekonomiskās un sociālās krīzes ir apdraudējušas bērnu un jauniešu skološanās iespējas, jo mums līdzās atrodas skolotāji, kas izjūt spēcīgu atalgojuma samazinājumu vai pat atbrīvošanas aizvainojumu.

Šie apdraudējumi mums ir nostiprinājuši pārliecību – skolotāji ir galvotāji nepārtrauktībai! Dodot cerību nākotnei un veidojot stabilitāti, skolotāji palīdz risināt konfliktus, pārvarēt dabas katastrofas un mazināt vardarbību. Skolotāji nodrošina ļoti nepieciešamo sociālo un psiholoģisko atbalstu, lai atvieglotu to bērnu un jauniešu traumas, kuri kļuvuši par lieciniekiem vardarbībai ģimenē, pārdzīvojuši savas mājas vai ģimenes zaudējumu. Valstīs, kas cieš no konfliktiem, skolotājiem ir būtiska loma miera vēsts iedzīvināšanā. Ļoti daudzos gadījumos, pārmaiņas sākas ar skolotājiem!

Pasaules skolotāju diena ir iespēja godināt šo īpašo misiju, jo tā nav tikai profesija, bet gan sirdsdegsme un patiess izaicinājums. Pasaules skolotāju diena pirmo reizi tika svinēta 1994.gadā, atzīmējot gadadienu, kopš 1966.gada 5.oktobrī Parīzē pieņemtajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) rekomendācijām par skolotāju statusu.

Pasaules skolotāju diena ir iespēja atcerēties šo rekomendāciju nozīmību, kuru galvenās domas par skolotāju profesionalitāti un nodarbinātības apstākļiem, skolotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pasaules valstu centieniem uzlabot izglītības kvalitāti šobrīd ir būtiskākas kā jebkad agrāk.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Education International kopīgi aicina atzīmēt Pasaules skolotāju dienu, uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un novērtējot skolotāju ieguldījumu katras personības attīstībā.

Paldies Jums, Skolotāji, par izturību un neatlaidību, esot saviem skolēniem par labāko ceļvedi, kurš rosina, mudina un kopīgi atklāj!

Mēs sirsnīgi sveicam Jūs Pasaules Skolotāju dienā un vēlam, lai pietiek spēka veikt nerimstošo kopsoli zināšanu ceļā, lai nezūd īpašā un mazliet neparastā ticība savam arodam!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība arī aicina ikvienu atsūtīt mums nelielu fotoreportāžu no Pasaules Skolotāju dienas atzīmēšanas Jūsu skolā vai organizācijā. Saņemtās labākās fotogrāfijas ievietosim mājas lapā www.lizda.lv un nosūtīsim Education International publicēšanai īpaši Pasaules Skolotāju dienai izveidotā interneta mājas lapā www.5oct.org.


Patiesā cieņā,
Jūsu Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība