Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikums

Pirmdiena 03/10/2011

Godātie pedagogi!
 
Jūs esat tie, kas, pārstāvot vienu no pasaules nozīmīgākajām profesijām, ikvienam cilvēkam paver durvis uz zināšanu neaptveramajiem apvāršņiem. Jūsu rokās ir nākamo paaudžu zināšanu atslēgas, bet katra paša rokās ir prasme tās pielietot savas nākotnes labā.

Savukārt valsts labklājības un izaugsmes pamats ir izglītota nācija. Laba un konkurētspējīga izglītība paver durvis uz veiksmīgu karjeru, tā ir cilvēka pašapziņas un arī labklājības garants. Izglītība ir tas stingrais pamats, uz kura balstāma un būvējama arī Latvijas nākotne. Šo neapgāžamo likumsakarību apzinās ikviens, kam nav vienaldzīga savas valsts un tautas nākotne. Paldies Jums par to dzīves laiku, ko nesavtīgi esat veltījuši izglītošanas darbam paaudžu paaudzēs!  

Sveicu ikvienu no jums Skolotāju dienā! Vēlu Jums ikdienas darbā rast gandarījumu, prieku par laiku ko veltāt saviem audzēkņiem un līdzcilvēkiem! Novēlu Jums nenogurstoši izglītoties arī pašiem, lai Jūs savas zināšanas varētu sniegt mūsu valsts nākotnei – jauniešiem!

Atsauce