Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte

Pirmdiena 03/10/2011

Lai aktualizētu valsts un pašvaldību atbildību mūsdienīgas darba vides nodrošināšanā, sekmīgai pedagogu misijas īstenošanai, arodbiedrība 28.09.2011. rīkoja konferenci „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte”.
Konferencē piedalījās vairāk kā 242 dalībnieki no visas Latvijas – vispārējās, profesionālās, pirmsskolas, augstākās izglītības pārstāvji, pašvaldību vadība un izglītības speciālisti, arodbiedrību līderi, 10.Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības Kvalitātes valsts dienesta, Valsts Izglītības satura centra, Pašvaldību savienības, Valsts prezidenta kancelejas, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un citu organizāciju pārstāvji.
Aicinām iepazīties ar 28.09.2011. konferences "Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte" materiāliem - prezentācijām, infografikām, paziņojumu, fotomirkļiem - mājas lapas sadaļā "Konference"!