Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina IZM rīkot tikšanos situācijas skaidrošanai

Pirmdiena 03/10/2011


23.09.2011. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība publiski pieprasīja Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) sniegt paskaidrojumu par mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas finansējuma samazinājumu 2011.gada pēdējiem četriem mēnešiem, kas tika konstatēts valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales komisijas ārkārtas sēdē, jo, pēc ministrijas veiktiem pārrēķiniem, summa, kas „seko vienam skolēnam” tika samazināta par Ls 1,08 un šobrīd sastāda Ls 677,40 uz vienu skolēnu gadā.
Argumentētu izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka skaidrojumu par finansējuma samazinājumu un kādiem mērķiem paredzēts novirzīt naudu, kas rodas skolēnu skaita samazinājuma rezultātā arodbiedrība un vairāk kā 240 izglītības darbinieki no visas Latvijas cerēja saņemt 28.09.2011. konferencē „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte”, ko ministrs ignorēja.
Tā vietā, lai vairāk kā 34 tūkstošiem arodbiedrības biedru sniegtu skaidrojumu, ministrs publiski pieprasījis atsaukt LIZDA izplatīto informāciju, bet ministrijas darbinieku publiskajā telpā sniegtās atbildes par finanšu jautājumiem ir fragmentāras un skaidrojumi neizgaismo kopējo ainu.
Ņemot vērā, ka argumentēts skaidrojumus nav saņemts vēl līdz šim brīdim, LIZDA šonedēļ aicinās izglītības ministru rīkot tikšanos, lai konstruktīvā gaisotnē rastu skaidrojumu par finansējuma sadali līdz 2011.gada beigām un pārrunātu valsts izglītības informācijas sistēmas nepilnību novēršanu.
Pagājušās nedēļas beigās ministrijai nosūtītas arī LIZDA valdes ārkārtas sēdē izvirzītās un 28.09.2011. konferences „Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte” dalībnieku atbalstītās prasības.