Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA pārstāvji tiksies ar Valsts prezidentu

Pirmdiena 03/10/2011

04.10.2011. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji tiksies ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, lai pārrunātu izglītības politikas aktualitātes un problēmas pirmsskolas, vispārējā, profesionālajā, augstākajā izglītībā un zinātnē.
LIZDA informēs prezidentu par nepietiekamo valsts finansējumu izglītībai un zinātnei 2012.gadā un iezīmēs tā radītās sekas uz pedagogu darba vidi un izglītības kvalitāti Latvijā.
Tikšanās laikā ar Valsts prezidentu plānots pārrunāt jautājumus par pedagogu atalgojumu un tā lielo diferenciāciju, par mazo skolu nākotni, īstenojot finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam”.
Tikšanās darba kārtībā iekļauts arī jautājums par pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumu, par situāciju profesionālajā, augstākajā izglītībā un zinātnē.
LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško uzsver: „Darba samaksa izglītībā un zinātnē  līdz šim nav sasniegusi sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējo darba samaksas līmeni. Iepriekšējo valdību īstenotā mehāniskā pieeja finanšu līdzekļu samazinājumam valstī radījusi nopietnu apdraudējumu izglītības sistēmas kvalitatīvai attīstībai.”
Uz tikšanos ar Valsts prezidentu no arodbiedrības dosies priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš, Izpildbiroja speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilze Trapenciere, Cēsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājs Modris Krieviņš un Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja Ligita Semjonova.