Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Paaudžu laipa Valmierā

Otrdiena 04/10/2011

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā turpinās Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonda” projekts „Paaudžu laipa”.
Viena no projekta aktivitātēm, kurā iesaistījās pedagogi – seniori, ir nūjošanas prasmju apguve. Sporta dienā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta skolotājas Santas Krasovskas vadībā seniori cītīgi nūjoja. Viņiem asistēja un palīdzēja projektā iesaistītie skolēni.
Savukārt skolas bibliotēkā skolēni varēja iesaistīties grāmatu apmaiņas tirdziņā, kuru ar lielu atbildības sajūtu vadīja un organizēja  Skaidrīte Ruka un Zeltīte Šēnberga. Paldies par atsaucību skolotājiem – senioriem par nenogurstošo darbu pasniedzot konsultācijas skolēniem! Rudens pusē atkal tiksimies stundās un dosimies Skolotāju dienai veltītajā ekskursijā.