Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izvirza labākās arodorganizācijas LBAS balvai

Piektdiena 07/10/2011

LIZDA padome no nozares pirmorganizāciju vidus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai „Labākā arodorganizācija 2011” ir izvirzījusi trīspadsmit kandidātus, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā un aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā.

LIZDA izvirzītie kandidāti:

Kurzemē
• Saldus un Brocēnu novadu arodorganizācija un tās priekšsēdētāja Ilze Vītoliņa
• Liepājas starpnovadu arodorganizācijas Medzes pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” pirmorganizācija un tās priekšsēdētāja Alise Žižņevska
• Liepājas pilsētas arodorganizācijas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa” pirmorganizācija un tās priekšsēdētāja Aija Gailīte
• Liepājas Universitātes arodorganizācija un tās priekšsēdētāja Rita Ozola

Zemgalē
• Dobeles starpnovadu arodorganizācija un tās priekšsēdētāja Gaida Reinšmite
• Jelgavas un Ozolnieku novada arodorganizācijas Svētes pamatskolas pirmorganizācija un tās priekšsēdētaja Vita Kravale

Latgalē
• Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācijas Tiskādu speciālās internātpamatskolas pirmorganizācija un tās priekšsēdētājs Valentīns Semjonovs
• Balvu starpnovadu arodorganizācijas Baltinavas vidusskolas pirmorganizācija un tās priekšsēdētāja Inta Ludborža

Vidzemē
• Gulbenes novada arodorganizācija un tās priekšsēdētāja Rasma Vanaga
• Valmieras starpnovadu arodorganizācijas Valmieras speciālās pirmskolas izglītības iestādes pirmorganizācija un tās priekšsēdētaja Māra Lukase

Rīgā
• Rīgas pilsētas arodorganizācijas Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādes „Abecītis” pirmorganizācija un tās priekšsēdētāja Līvija Baļčūne
• Rīgas pilsētas arodorganizācijas Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas pirmorganizācija un tās priekšsēdētāja Inga Vanaga
• Latvijas Universitātes arodorganizācija un tās priekšsēdētāja Solveiga Skotele

Labāko arodorganizāciju apbalvošana notiks:

Kurzemē
20.oktobrī plkst. 12:00, Liepājā, Kuršu ielā 32, viesnīcā „Hotel Kolumbs”

Zemgalē
24.oktobrī plkst. 13:00, Jelgavā, Peldu ielā 7, JIC Biznesa inkubatorā

Latgalē
3.novembrī plkst. 13:00, Daugavpilī, Rīgas ielā 22a, Latviešu kultūras centrā

Vidzemē
8.novembrī plkst. 14:00, Valmierā, Rīgas ielā 19, džeza klubā un restorānā „Parks”

Rīgā
16.novembrī plkst. 13:00, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, arodbiedrību nama 2.stāva zālē