Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Līdz 1.novembrim IZM jārod risinājums speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai

Pirmdiena 10/10/2011

04.10.2011. Ministru kabinets, izskatot rīkojuma projektu "Par mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm - finansējuma sadalījumu", nolēma:
"Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par panākto risinājumu, lai palielinātu finansējumu valsts budžeta mērķdotācijai pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, sanatorijas tipa internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanas izdevumiem sadalījumā pa pašvaldībām laikposmam 2011.gada 1.septembris – 31.decembris."
Kā zināms, 23.09.2011. notikušajā mērķdotācijas sadales komisijas ārkārtas sanāksmē konstatēts katastrofāls samazinājums uzturēšanas līdzekļiem pašvaldību speciālās izglītības iestādēm, kam finansējums nodrošināts vien 52,69% apmērā.
LIZDA pagājušās nedēļas sākumā nosūtījusi arī prasības Izglītības un zinātnes ministrijai, starp kurām minēts pieprasījums nodrošināt uzturēšanas izdevumus pilnā apmērā pašvaldību speciālās pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgas attīstības traucējumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumiem Nr.825.