Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas veikums

Otrdiena 11/10/2011

LIZDA saņēmusi 10. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Inas Druvietes pateicības vēstuli par līdzšinējo sadarbību, kā arī aicina iepazīties ar pārskatu par komisijas sēžu darba kārtību un sēžu dalībniekiem.
Šodien darbu beidza 10. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. No 2010.gada 4.novembra līdz 2011.gada 11.oktobrim komisija sanākusi uz 88 sēdēm.
„Kopīgiem spēkiem esam veikuši nozīmīgus grozījumus Autortiesību, Profesionālās izglītības, Filmu, Bibliotēku, Dziesmu un deju svētku, Vispārējās izglītības likumā. Īpašs gandarījums mums ir par Augstskolu likuma grozījumiem. Profesionālās diskusijās mēs esam apzinājuši kopīgos spēka pielikšanas punktus, kas nu var būt par pamatu jaunam, vēl precīzākam un pilnīgākam likumam,” uzsver Ina Druviete. Pie Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas galda esot ieskicētas daudzas jaunas ieceres, ko piepildīt būs lemts jaunajam komisijas sastāvam.
Iepazīties ar pārskatu par komisijas sēžu darba kārtību un sēžu dalībniekiem!