Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jaunieti! Arodbiedrība ir Tava iespēja!

Ceturtdiena 13/10/2011

Aicinām arodbiedrības biedrus – jauniešus vecumā līdz 35 gadiem, piedalīties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā starptautiskā foruma jauniešu dienā „Arodbiedrība ir Tava iespēja – tiesību un drošības garants”, kas notiks š.g. 2.novembrī Rīgā.

Foruma mērķis ir veicināt jauno darba ņēmēju izpratni par arodbiedrību lomu darba tiesību un darba drošības jautājumu risināšanā. Forumā jauniešiem būs iespēja noskaidrot mītus un patiesību par arodbiedrībām, diskutēt par arodorganizāciju sniegtajām iespējām, kā arī par šķēršļiem, kas kavē jauniešu aktīvāku iesaisti arodorganizācijās. Diskusijai līdzi sekos „Ideju talka”, kuras laikā jaunieši paši radīs idejas jaunu cilvēku aktīvākai iesaistei arodbiedrību darbā.
Forumā tiks prezentēts video par jauniešu iespējām iesaistīties arodbiedrībās, lai uzlabotu darba vidi un darba tiesību ievērošanu.
Vairāk informācijas par pasākuma programmu un norises vietu tiks sniegta individuāli pēc dalības pieteikuma nosūtīšanas.
LIZDA jauniešiem no reģioniem tiks segti sabiedriskā transporta ceļa izdevumi!

LIZDA jaunieši aicināti līdz š.g. 22.oktobrim pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu edgars@lizda.lv
Pieteikumā lūdzam minēt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, savas darba vietas arodorganizācijas nosaukumu.

Uzzini arī vairāk par iesaistes iespējām Jauno pedagogu centra darbībā!