Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   











Pašvaldību deputāti izzina izglītības iestāžu vajadzības

Trešdiena 19/10/2011

Portāls "Ir Liepāja" ziņo - Liepājas pilsētas domes deputāts Juris Ķervis un Silva Golde skolas dienā izzinājuši Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas un J.Čakstes 10. vidusskolas attīstības perspektīvas un uzklausījuši pedagogus par darba vides pilnveides vajadzībām.