Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   RPIVA pēta dzīves kvalitātes aspektu izmaiņas skolu optimizācijas ietekmē

Ceturtdiena 20/10/2011

Silvija Kristapsone, RPIVA projekta „Dzīves kvalitātes aspektu izmaiņu novērtējums pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas ietekmē” vadītāja (29155599, s.kristapsone@gmail.com)

Izglītības sistēmas stāvoklis Latvijā ir problemātisks: neefektīvu resursu izmantošanu un stratēģiskās plānošanas trūkumu  krīzes apstākļos nomainīja nekonsekventas un straujas strukturālās pārmaiņas un straujš pieejamā finansējuma samazinājums. Rezultātā ekonomiskās krīzes apstākļu uzspiestā, paātrinātā skolu tīkla optimizācija Latvijā tiek vērtēta neviennozīmīgi. Kā šī reforma ietekmējusi skolotāju dzīves kvalitāti? Kā reforma ietekmējusi vecākus, kuru bērni bijuši spiesti pāriet uz citu skolu, dzīves kvalitāti? Kā vērtējamas atsevišķu dzīves kvalitātes aspektu izmaiņas bērniem vecāku skatījumā?

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) pētnieku grupa 2011. gada otrajā pusē zinātniski pētnieciskā projekta ietvaros veic dzīves kvalitātes izmaiņu novērtējumu, kas saistīts ar pašvaldības izglītības iestāžu optimizāciju. Pētījuma priekšmets ir dzīves kvalitātes izmaiņas ar izglītības reformām saistītās iedzīvotāju grupās – viena no mērķauditorijām ir pedagogi, kas šobrīd strādā (vai arī strādāja 2008./2009., 2009./2010. 2010./2011. mācību gadā) pašvaldības izglītības iestādēs. Tajā pašā laikā pētījuma aptaujas anketu var aizpildīt arī skolotāji, kuri pedagoģiskā darba gaitas beiguši, jo anketas otra daļa paredzēta apmierinātībai ar dzīvi. Anketa izstrādāta latviešu un krievu valodās. Anketas aizpildes laiks neaizņems vairāk par 15 minūtēm.
Viena no izpētes mērķauditorijām ir arī to bērnu vecāki, kuru bērni pašvaldības izglītības iestāžu optimizācijas rezultātā pārgājuši mācīties no vienas skolas uz citu. Pētījuma aptaujas anketu var aizpildīt arī vecāki, kuru bērni skolas nav mainījuši, izlaižot tos jautājumus, kas attiecas uz skolu reformu, jo anketas otra daļa paredzēta apmierinātības ar dzīvi jautājumu noskaidrošanai.

RPIVA aicina skolotājus piedalīties elektroniskā aptaujā:
http://www.visidati.lv/aptauja/561943862/

RPIVA aicina bērnu vecākus piedalīties elektroniskā aptaujā:
http://www.visidati.lv/aptauja/566625993/