Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   











Palīdzība LIZDA biedriem nelaimes gadījumos

Ceturtdiena 20/10/2011

19.10.2011. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda Valdes sēde, kurā tika izskatīti 102 nelaimes gadījumi, tostarp, viens nāves gadījums, un cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 11 467,37. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 495 pieteikumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 60 162,65. LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina visus savus biedrus pret nelaimes gadījumiem. Aicinām Jūs iepazīties ar plašāku informāciju par LIZDA Fondu šeit!