Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Skolas diena: Aknīstē un Krāslavā

Ceturtdiena 20/10/2011

20.10.2011. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības akcijā „SKOLAS DIENA” piedalījušies 25 novadu un pilsētu deputāti 79 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Neliels ieskats aizvadītajās deputātu skolas dienās:

Aknīstē
Aknīstes novada priekšsēdētāja Ingrīda Vendele savu skolas dienu aizvadīja Aknīstes vidusskolā, kurā vadīja matemātikas, politikas un tiesību stundas 4. klases un 12. klases skolēniem. Pēcāk deputāte tikās ar vidusskolas pedagogu kolektīvu un pārrunāja akcijas laikā gūtos iespaidus, kā arī uzzināja vairāk par izglītības iestādes vajadzībām mācību procesa uzlabošanai.

Krāslavā
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks uz laiku kļuva par pedagoga ēnu Krāslavas PII „Pienenīte”, bet novada domes deputāti akcijas laikā apmeklēja arī Krāslavas pamatskolu, Valsts ģimnāziju, Varavīksnes vidusskolu, Indras un Robežnieku izglītības iestādes. Kā atzina LIZDA Krāslavas un Dagdas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Regīna Sakoviča, pašvaldību deputāti ir atsaucīgi un labprāt piedalās LIZDA akcijā, lai uzzinātu vairāk par skolotāju ikdienas izaicinājumiem un saredzētu pašvaldības atbalsta iespējas.

Pēc šobrīd apkopotajiem datiem dalību akcijā „Skolas diena” pieteikuši kopumā 237 deputāti no vairāk kā 30 novadu un pilsētu pašvaldībām, kas „ēnos” pedagogus vairāk kā 150 izglītības iestādēs.