Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Notikušas LIZDA valdes un padomes sēdes

Ceturtdiena 20/10/2011

19.10.2011. Rīgā notika LIZDA valdes ārkārtas sēde, kurā tika pārrunāta konferences "Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte" rezolūcijas tālākā virzība un situācija saistībā ar mērķdotāciju sadali. Valde nolēma arodbiedrības starpnovadu, novadu, pilsētu dalīborganizācijās veidot darba grupas finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” pilnveidei vai ieteikumu izstrādei jaunai pedagogu darba samaksas sistēmai.
Pēcāk notika LIZDA padomes sēde, kurā dalīborganizāciju priekšsēdētāji pārrunāja situāciju saistībā ar mērķdotāciju sadali, tikšanās ar Valsts prezidentu A.Bērziņu rezultātus, apstiprināja LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi 2011.gada 9 mēnešos, kā arī pieņēma zināšanai konferences "Pedagogu darba vide un izglītības kvalitāte" rezultātus, LIZDA vasaras skolas 2011 rezultātus, LIZDA Fonda darbības rezultātus un informāciju par akcijas "Skolas diena" norisi.