Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Skolas diena: Valmierā, Jelgavā, Saldū, Ventspilī

Piektdiena 21/10/2011

21.10.2011. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības akcijā „SKOLAS DIENA” piedalījušies 18 novadu un pilsētu deputāti un 5 jaunievēlētās Saeimas deputāti 63 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Neliels ieskats aizvadītajās deputātu skolas dienās:

Valmierā
Valmieras Pārgaujas sākumskolā savu skolas dienu piedzīvoja Valmieras domes deputāts Ivo Lakučs (foto), kurš piedalījās 3. un 5. klases skolēnu sporta stundās. Deputāts vadīja sporta nodarbības iesildīšanos un galveno daļu, kā arī mācīja izglītojamos braukt ar BMX riteņiem. Lakučs uzteica skolas sporta skolotāju ikdienas darbu un vērtēja to kā atbildīgu un diezgan nogurdinošu, jo bērnu prieks un vēlme iepazīt ko jaunu ir ļoti augstā līmenī. Deputāts apmeklēja arī Valmieras sākumskolu, Valmieras Viestura vidusskolu un Valmieras Bērnu sporta skolu.

Jelgavā
„Šeit strādā savas profesijas entuziasti, kuriem patīk tas, ko viņi dara, tāpēc arī iegulda daudz vairāk pūļu nekā no viņiem prasa. Pat neskatoties uz zemo atalgojumu. To var redzēt gan grupu telpu noformējumā, gan pašu izgatavotajos mācību materiālos, gan radošajās nodarbībās. Ik pa laikam izskan jautājums: par ko tad mēs tiem pedagogiem maksājam?! Lai tiešām pārliecinātos par viņu ieguldījumu, rosinu bērnudārziem rīkot Atvērtās durvju dienas,” secina Jelgavas domes deputāts Andrejs Eihvalds, kurš „ēnoja” pirmsskolas izglītības iestādes „Kamolītis” pedagogus.

Saldū
Saldus novada deputāti Gundars Samoška, Aivars Kaņeps un Viktors Drukovskis skolas dienā apmeklēja Saldus pirmsskolas izglītības iestādi „Zīlīte”. Bērnudārza vadītāja Zinta Bērante stāstīja: „Mēs gribētu, lai ne tikai šie, bet visi deputāti iepazītu, kas notiek visās PII. Lai nelemtu, neredzot un nezinot, kā ir; lai viņiem par bērnudārziem būtu uz redzēto balstīts viedoklis. Bērnu skaits sarūk, un mēs gribam konkrēti zināt, ko novadā bērnudārzu jomā plāno, uz ko lai gatavojamies.”

Ventspilī
Ventspilī skolas dienas akcijas laikā domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš apmeklējis Ventspils vakara vidusskolu, bet domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja Ilze Buņķe – Ziemeļkurzemes profesionālo kompetences centru – profesionālo vidusskolu.
LIZDA Ventspils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājs Sergejs Paipals – Šulcs secināja, ka abas puses – gan izglītības iestāžu kolektīvi, gan pašvaldības pārstāvji ir pozitīvi un apmierināti ar akcijas norisi, to vērtējot kā lielisku iespēju, kas ļauj uz daudzām lietām paskatīties savādāk. J.Vītoliņš arodbiedrības līderim atzinis: „Ventspils vakara vidusskolā notiek reāla integrācija, jo katram bērnam tiek nodrošināta individuāla pieeja. Jebkurš te nevar strādāt par skolotāju, jo tas tiešām nav tikai darbs. Skolas diena man radīja reālāku priekšstatu par to, kā un kādos apstākļos strādā mūsu skolotāji, kā arī ļāva apzināt izglītības iestādes risināmo problēmu loku.”