Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Druvienas pamatskola – viena no inovatīvākajām skolām Latvijā

Ceturtdiena 27/10/2011

26.10.2011. Druvienas pamatskola un Rīgas Angļu ģimnāzija saņēma „Izglītības inovācijas balvu 2011”. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka atzinību šo skolu pedagogiem, kas savā ikdienā aktīvi veicina uz attīstību vērstu izglītības procesu.
„Izglītības inovāciju balvas 2011” kandidātu vērtēšanas komisijā piedalījās arī arodbiedrība, izvirzot savu veicināšanas balvu – 100 latus turpmākai inovāciju attīstībai. LIZDA valde arodbiedrības veicināšanas balvu piešķīra Gulbenes novada Druvienas pamatskolai, novērtējot tās pedagogu radošo darbību un ieguldījumu skolēnu izglītošanā.
Druvienas pamatskolas pedagogi, visi būdami arī arodbiedrības biedri, inovatīvi veido izglītības procesu, kas vērsts uz bērnu attīstību caur muzicēšanu, tautas tradīciju un vērtību saglabāšanu. Pedagogi veic katra skolēna individuālu izpēti, balstoties uz vecumposmu īpatnībām un jaunākajām pedagoģiskajām atziņām.
Skolas direktore Velga Černoglazova stāsta, ka mazā skola ar 68 skolēniem un 11 pirmsskolēniem vēl nesen bija uz slēgšanas sliekšņa. Taču iesaistījusies "Sorosa fonda – Latvija" iniciatīvas "Pārmaiņu iespējas skolām" projektā un tagad tā ir ne tikai skola, bet arī interešu izglītības centrs, kurā bērni var piedalīties aptuveni 15 pulciņos. Savukārt vecāki uz skolu nāk, lai piedalītos pieaugušo mūžizglītības pasākumos – mācītos angļu valodu un datorzinības, kā arī kopā ar bērniem piedalītos tradicionālo mūzikas instrumentu izgatavošanas un spēlēšanas nodarbībās. "Iespējams, ka šādas nodarbības ir vienīgās Latvijā. Katrs sev gatavo kokli. Top arī svilpaunieki. Ir padomā gatavot ģīgas," teic Velga Černoglazova.
Druvienas pamatskolas pedagogi „Izglītības inovāciju balvu 2011” saņēma par iesniegto inovāciju: mācību procesa organizācijas formu un metožu maiņa, balstot tās uz pozitīvu savstarpējo sadarbību un radošumu. Šāda pieeja paredz, ka skola paplašina savas funkcijas, no izglītības iestādes kļūstot par vietējās kopienas radošās izaugsmes centru, kurā ir visām vecuma grupām atbilstošs izglītības piedāvājums un izglītošanās procesā ir iesaistīta visa ģimene.