Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biedru interešu aizstāvība

Pirmdiena 31/10/2011

LIZDA šobrīd gatavo atzinumus Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai par sekojošiem normatīvajiem aktiem:

• Noteikumu projekts "Uztura normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" VSS-1164;
• Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā"" VSS-1061.

Jautājumu gadījumā par minētajiem projektiem un LIZDA atzinumiem, aicinām sazināties ar Izpildbiroja speciālisti vispārējās izglītības jautājumos Baibu Bašķeri (baiba.baskere@lizda.lv, 27897702).

Vairāk par to, kur tiek pārstāvētas un aizstāvētas LIZDA biedru intereses aicinām uzzināt šeit!