Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrības pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2014.gada 1.janvāra!

Otrdiena 24/01/2012

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina ikvienu arodbiedrības biedru izteikt savu protestu pret valdības ieceri  paaugstināt pensionēšanas vecumu no 2014.gada 1.janvāra. Piedalies arodbiedrību protesta akcijā, līdz 23.februārim elektroniski sūtot protesta vēstuli* labklājības ministrei Ilzei Viņķelei (ilze.vinkele@lm.gov.lv; lm@lm.gov.lv)!

*Anketa par LBAS prasību valdībai pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2014.gada!

LBAS valde 17.janvārī atkārtoti diskutēja par nostāju pensiju jautājumā un nolēma uzturēt spēkā LBAS 7. kongresa lēmumus sociālās drošības jomā. LBAS nekādā gadījumā neatbalstīs pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2014.gada, bet piekrīt to uzsākt no 2016.gada, kas pats par sevi jau ir liels kompromiss.
LBAS uztur spēkā prasības: uzsākt pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2016. gada – ik pa trim mēnešiem; uzturēt spēkā priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas; atslogot sociālo budžetu no tā funkcijām neatbilstošu izmaksu veikšanas.