Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA padome plāno stratēģiju

Trešdiena 01/02/2012

Arodbiedrības padome janvārī tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas augstākā līmeņa vadības pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu atbildes uz jautājumiem par plānotajām reformām izglītībā un zinātnē.
Uz tikšanos ar LIZDA padomi no ministrijas ieradās valsts sekretārs Mareks Gruškevics, ministra biroja vadītāja Nellija Titova, ministra padomniece juridiskajos jautājumos Ilze Muižniece un ministra padomniece komunikācijas jautājumos Inita Blačforda. Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis veselības problēmu dēļ sarunā ar nozares arodbiedrības pārstāvjiem nepiedalījās.
Arodbiedrība uz tikšanos bija sagatavojusi konkrētus jautājumus, uz kuriem cerēja saņemt izsmeļošas atbildes, bet no ministrijas pārstāvjiem tā arī nesagaidīja profesionālu sarunu, jo galvenokārt izskanēja, ka jāturpina sarunas darba grupās. Ministrijas pārstāvji solīja atbildes uz LIZDA padomes jautājumiem sagatavot tuvākajā laikā un nosūtīt arodbiedrībai rakstiskā veidā, kā arī ievietot ministrijas mājas lapā.
Arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško sanāksmes noslēgumā netaupīja ministrijas pārstāvjiem veltītus skarbus vārdus, uzsverot, ka uz tikšanos bija ieradušies profesionāli cilvēki, kas dienu no dienas saskaras ar izglītību, tādēļ bija gatavi saturīgai sarunai.
Pēc tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem arodbiedrības padome turpināja darbu seminārā Jūrmalā, apspriežot valdības deklarācijas rīcības plāna pasākumus izglītībā, zinātnē un diskutējot par LIZDA darbības stratēģiju 2012.gadā.
Padome diskutēja par pedagogu atalgojuma paaugstināšanas iespējām, ministra piedāvāto kuponu (vaučeru) sistēmu, izglītības apguvi no sešu gadu vecuma, mācību satura reformu, pagarināto mācību gadu un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Darba grupās tika izstrādāti ieteikumi LIZDA darba plānam nacionālā, reģionālā un pirmorganizāciju līmenī, kā arī izskatīti vairāki arodbiedrības iekšējā darba jautājumi.
Seminārā LIZDA padome vienojās par arodbiedrības nostāju izglītības un zinātnes ministra piedāvātajās reformās un definēja vairākas prasības, kuras paudīs ministram Robertam Ķīlim, tiekoties ar viņu 15.februārī.