Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA informācijas stendu KONKURSS

Pirmdiena 06/02/2012

Aicinām izglītības un zinātnes iestāžu arodorganizāciju kolektīvus izveidot savu LIZDA informācijas stendu un piedalīties konkursā par tā efektīvāko noformējumu!

Konkursa mērķis – veicināt biedru radošās izpausmes un ieviest arodbiedrības informācijas stendus izglītības, zinātnes iestādēs. Konkursa uzdevums pirmorganizācijām – izveidot iespējami radošāko, labāko, efektīvāko arodbiedrības informatīvo sienas stendu.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs LIZDA izveidota žūrija, vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem – idejas oriģinalitāte un stenda praktiskā funkcionalitāte. Nepieciešamības gadījumā žūrija pēc iepriekšējas saskaņošanas var doties aplūkot konkursantu izveidoto stendu realitātē un aicināt autorus to prezentēt. Viens kolektīvs konkursā var iesniegt vienu pieteikumu.

Konkursa galvenā balva – 10 apmaksātas biļetes uz teātra izrādi Rīgā iestādes arodorganizācijas aktīvākajiem līderiem, kas piedalījušies efektīvākā arodbiedrības stenda noformēšanā.

Lai piedalītos konkursā, jāiesaista izglītības/zinātnes iestādes kolektīvs (arodbiedrības biedri) LIZDA informācijas stenda izveidē un līdz 20.03.2012. jāiesūta pieteikums* ar norādi „Mūsu stends” uz e-pastu pietura@lizda.lv vai pasta adresi – LIZDA, Bruņinieku ielā 29/31 – 502, Rīga, LV-1001. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz 22017920.

*Pieteikums konkursam sastāv no:
1) divām kvalitatīvām fotogrāfijām – viena jūsu kolektīva kopbilde pie stenda un otrā skaidri redzams stenda tuvplāns;
2) LIZDA pirmorganizācijas kontaktinformācijas – iestādes nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Iepazīstini kolēģus ar prezentāciju par LIZDA informācijas stendu konkursu: