Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aicinām iepazīties ar aizvadītajā gadā paveikto!

Otrdiena 07/02/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai 2011.gads ir bijis notikumiem bagāts laiks, kopīgiem spēkiem risinot izglītības un zinātnes darbinieku darba vides un atalgojuma, izglītības satura un kvalitātes, pedagogu tālākizglītības jautājumus.
Esam mērķtiecīgi darbojušies izvirzīto prioritāšu ietvaros un arodbiedrībai ir vairāki panākumi, no kuriem galvenais – visās izglītības pakāpēs konsolidācijas gaisotnē ir nosargāts valsts budžeta finansējums izglītības un zinātnes darbinieku atalgojumam.
Iepazīsties ar LIZDA biroja 2011.gada darbības pārskatu!
Informatīvajā pārskatā piedāvājam iepazīties ar LIZDA biroja 2011.gadā paveikto biedru interešu aizstāvībā, arodbiedrības padomes un valdes darba organizēšanā, kapacitātes stiprināšanā, informatīvajā darbā un publicitātes veicināšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un starptautiskajā sadarbībā.
Domājot par tuvākās nākotnes izaicinājumiem, kā prioritāti izvirzām darba samaksas sistēmas pilnveides un atalgojuma pieauguma jautājumus, jo izglītība un zinātne jau līdz šim nesusi lielu ekonomiskās krīzes upuri, kas radījis nopietnu apdraudējumu izglītības kvalitatīvai attīstībai un zinātnes ilgtspējai Latvijā.
Visas apņemšanās ir mūsu pašu rokās un tikai aktīvi izrādot iniciatīvu, iesaistoties dažādu jautājumu risināšanā, mēs spēsim būt vienoti un panākt labāko rezultātu. Tādēļ aicinām ikvienu arodbiedrības biedru aktīvi iesaistīties savu profesionālo interešu aizstāvībā.