Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biedru interešu aizstāvība

Pirmdiena 13/02/2012

LIZDA šobrīd gatavo atzinumus Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai par sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"" VSS-143;

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.309 "Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem"" VSS-144;

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku" VSS-145.

Jautājumu gadījumā par šiem projektiem un LIZDA atzinumiem, aicinām sazināties ar arodbiedrības biroja speciālisti augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilzi Trapencieri (ilze.trapenciere@lizda.lv, 27897704) un speciālisti vispārējās izglītības jautājumos Baibu Bašķeri (baiba.baskere@lizda.lv, 27897702).

Vairāk par to, kur tiek pārstāvētas un aizstāvētas LIZDA biedru intereses aicinām uzzināt šeit!