Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Eiropieši skolojas arvien ilgāk

Otrdiena 21/02/2012

Eurydice tīkls veicis pētījumu „Pamatdati par izglītību Eiropā 2012”, kurā izsekots galvenajām izmaiņām Eiropas izglītības sistēmās pēdējā desmitgadē. Ziņojumā statistika apvienota ar aprakstošu informāciju, raksturojot 37 Eiropas izglītības sistēmu uzbūvi, vadību un norises no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai.
Gandrīz visās izglītības sistēmās Eiropā ir skaidri saskatāma tendence paildzināt obligātās skološanās laiku un formālo izglītību sākt arvien agrākā vecumā. Skolēniem Eiropā nepieciešama arvien ilgāka skološanās un darba tirgum piemērotāka izglītība. Laikposmā no 2000. līdz 2009.gadam 3 līdz 5 gadus vecu bērnu vidējā līdzdalības proporcija pirmsskolas vai sākumskolas izglītībā palielinājās un dažās valstīs ir gandrīz 100%.
Pētījumā iekļautie 95 rādītāji ilustrē šādus tematus: demogrāfiskais konteksts, izglītības sistēmas, līdzdalība izglītībā, resursi, skolotāji un skolu vadības personāls, izglītības procesi un iegūtās izglītības veidi un pāreja uz nodarbinātību.
Ziņojums tapis kopīgi ar Eiropas Kopienu Statistikas biroju Eurostat, izmantoaēm Eurydice tīkla valstu nodaļu, Eurostat un Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2009 apkopotos datus.