Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tehnoloģiju jaunumi radošam darbam skolā

Ceturtdiena 23/02/2012

Microsoft Latvia Izglītības programma "Partneri mācībās" un portāls Skolotājs.lv aicina pedagogus un citus interesentus, kam interesē inovācijas izglītībā, piedalīties tiešsaistes diskusijā "Tehnoloģiju jaunumi un idejas radošam darbam skolā", kas notiks 2012.gada 24.februārī, no plkst. 15:00 - 16:30, Virtuālās Klases saziņas platformā LYNC 2010.
Diskusiju vadīs "Nākontes parka" vadītājs Reinis Zitmanis un Skolotājs.lv redaktore Līga Matveja - Vlasova.
Diskusijā plānots runāt par sekojošām tēmām:
• Skolotājs.lv ekspress aptauja par pedagogu noslodzi;
• "Skolotāju e-Lādes 2012" digitālie mācību materiāli - radošas idejas un formātu daudzveidība;
• Latviešu valodas aģentūras e-mācību kursi latviešu valodas apguvei - bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
• Skolas.lv jaunās iespējas - mācību materiālu veidošanas rīks, stundu sarakstu veidošanas rīks;
• Diskusijas, viedokļi, aptaujas par to, kā uzlabot pedagogu ikdienas darbu.
Pievienoties tiešsaistes sapulcei
Vai pirmā tiešsaistes sapulce?