Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA valde lemj par sadarbību ar IZM

Ceturtdiena 23/02/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valde 22.02.2012. ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu par LIZDA un IZM sadarbības formām, atbalstot konstruktīvas  sadarbības veidošanu:

• LIZDA valde deleģēja arodbiedrības pārstāvjus darbam IZM ekspertu grupās nozares reformu īstenošanas piedāvājumu izstrādei:
    - vispārējās izglītības darba grupā – Baiba Bašķere, LIZDA biroja speciāliste vispārējās izglītības jautājumos;
    - augstākās izglītības un zinātnes darba grupā – Ilze Trapenciere, LIZDA biroja speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos;
    - profesionālās izglītības darba grupā – Jānis Krastiņš, LIZDA priekšsēdētājas vietnieks;
    - sporta darba grupā – Laila Lapiņa, LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas pārstāve;
    - kohēzijas darba grupā - Ingrīda Mikiško, LIZDA priekšsēdētāja.
Darbam IZM vispārējās izglītības tematiskajās apakšgrupās LIZDA valde deleģēja Ingrīdu Mikiško, Janīnu Staudžu, Modri Krieviņu, Tatjanu Marhileviču, Līviju Baļčūni, Ligitu Semjonovu, Ināru Radčenko.

• LIZDA valde nolēma veidot deviņas LIZDA iekšējās ekspertu darba grupas vispārējās, profesionālās, augstākās izglītības un zinātnes jautājumu risināšanai. Savukārt LIZDA komisijas sasaukt ne retāk kā divas reizes gadā.

• LIZDA valde nolēma, balstoties uz pieejamo informāciju, izstrādāt arodbiedrības rekomendācijas IZM nozarei aktuālo jautājumu risināšanai.

• LIZDA valde rīkos regulāras ikmēneša tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli un  ministrijas speciālistiem. Valde pilnvaroja LIZDA biroju vienoties ar IZM par turpmākajiem tikšanās  datumiem un tikšanās dalībnieku loku. Nākamā valdes un ministra tikšanās notiks 2012.gada 21.martā.

• LIZDA vadība 21.02.2012. tikās ar Latvijas izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pedagogu domes vadību, lai pārrunātu pušu nostāju šā brīža nozares aktualitātēs. Par sarunu rezultātiem tika informēta LIZDA valde, kas lēma nākamo tikšanos ar partneriem rīkot plašākā lokā, pārrunājot pušu priekšlikumus un prasības ministrijai. Nākamā valdes un partneru tikšanās notiks 2012.gada 13.martā.