Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijā skolotāji strādā vairāk kā 45 stundas nedēļā

Pirmdiena 27/02/2012

Portāla Skolotājs.lv veiktās zibensaptaujas dati liecina, ka vidēji viens Latvijas skolotājs nedēļas laikā nostrādā vairāk nekā 45 stundas. Zibens aptauja veikta šā gada februārī, un tajā piedalījās 368 skolotāji no visas Latvijas. Ņemot vērā, ka starp aptaujas dalībniekiem bija gan pilnu, gan nepilnu, gan vairāk kā vienu pilnu slodzi strādājoši skolotāji, faktiskā noslodze lielākajai daļai skolotāju ir 55 un vairāk stundas nedēļā. Tikai 38% no darba laika tiek veltīta tiešajam darbam ar skolēniem, vēl 27% laika aizņem sagatavošanās stundām un mājas darbu vai kontroldarbu labošana. Savukārt 13% jeb aptuveni 6 stundas nedēļā tiek veltītas administratīvajam darbam.
Skolotāji uzskata, ka labāks IT nodrošinājums palīdzētu ietaupīt gandrīz četras stundas nedēļā no tā laika, kas aiziet administratīva vai tehniska darba veikšanai. Būtībā administratīvā un rutīnas sloga samazināšana ar IT atbalstu ļautu skolotājiem samazināt savu kopējo slodzi par aptuveni 160 stundām jeb vienu mēnesi gadā.
Aptauja liecina, ka īpašs pieprasījums skolotājiem būtu pēc labāka IT nodrošinājuma stundu satura plānošanai un veidošanai, kā arī administratīvam un tehniskam darbam. Vairāk kā 70% skolotāju atzīst, ka labāks IT nodrošinājums būtu būtisks vai ļoti būtisks atbalsts administratīvā darba atvieglošanai, stundu sagatavošanai un mājasdarbu labošanai.
„Liela daļa skolotāju ir pilnībā gatavi aktīvākam tehnoloģiju lietojumam, un ar nepacietību gaida ES finansēto projektu ietvaros topošos centralizētos bezmaksas rīkus gan mācību satura veidošanai, uzdevumu ģenerēšanai, stundu plānu veidošanai, gan arī administratīvā sloga mazināšanai, piemēram, stundu saraksta veidošanai. Līdz šim vairums labāko šādu rīku ir pieejami tikai par maksu, un ne vienmēr tie ir pielāgoti Latvijas situācijai, turklāt resursi ir izkaisīti pa dažādām interneta vietnēm,” norāda portāla Skolotājs.lv redaktore Līga Matveja – Vlasova.
„Jau no nākošā mācību gada skolotāju rīcībā būs interaktīvās izglītības informācijas vides skolas.lv jaunās iespējas, kas ietver gan vienotu mācību materiālu datubāzi, gan iespēju pašiem elektroniski ģenerēt daudzveidīgus uzdevumus un pievienot tos centralizētajai datubāzei, gan integrāciju starp jau šobrīd pieejamiem e-žurnāliem (piemēram, e-klase) un Izglītības un zinātnes ministrijas centralizētajām datubāzēm. Būs pieejamas arī daudzas citas funkcionalitātes, kas palīdzēs atvieglot gan mācību satura veidošanu, gan skolotāju pilnveidošanās un izaugsmes iespējas, gan administratīvo darbu,” apstiprina Datorzinību centra valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns.