Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kā Tu iesaisties mūžizglītības īstenošanā savā kopienā?

Piektdiena 30/03/2012

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un citiem sadarbības partneriem aicina visus interesentus starptautiskās nedēļas "Izglītība visiem" (23. – 29.aprīlis) ietvaros pievērsties un analizēt skolotāju lomu un iespējas ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā:
• Kādas ir skolotāju iespējas kļūt uzņēmīgākiem un piedāvāt savas prasmes plašākai mērķauditorijai?
• Kā pārvarēt dažādos šķēršļus un ļauties jauniem izaicinājumiem, paplašinot savu mērķauditoriju?
• Kādas papildus kompetences ir nepieciešams attīstīt, paplašinot skolotāju izglītojamo mērķauditoriju?
• Ko šādas iespējas dotu pašiem skolotājiem, viņu skolēniem un sabiedrībai kopumā?

Starptautiskajā nedēļā "Izglītība visiem" apkoposim labo pieredzi no visiem Latvijas reģioniem un izstrādāsim rekomendācijas Konsultatīvai Padomei "Izglītība visiem", lai izskatītu jautājumu par skolu iesaisti pieaugušo neformālās izglītības nodrošināšanā. Aicinām skolas un skolotājus, parādīt un atklāt tās labās prakses un pieredzes, kas ļauj skolotājus saukt par uzņēmīgiem mūžizglītības principa īstenotājiem, bet skolu par vietu, kur tiek nodrošināta izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

Aicinām Jūs līdz š.g. 13.aprīlim iesūtīt savus rakstus tīmekļa žurnālam www.skolasdiena.lv par skolotāju pieredzi, vērtējumu un iespējām, aktīvi iesaistoties mūžizglītības principa īstenošanā savā kopienā un vietējā sabiedrībā.
Rakstus publicēšanai (brīvā formā, apmēram 1 lappuses garumā) jāsūta uz e-pastu skolasdiena@lizda.lv

Aicinājums Latvijas vispārējās izglītības iestādēm