Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mākslas studija pieaugušajiem Dagdā

Trešdiena 11/04/2012

Lolita Beitāne, Dagdas Mākslas skolas direktore (maksla@dagda.lv)
 
Apgūt sistemātiskas zināšanas un pamatprasmes mākslā, nostiprinot izpratni par mākslu kā vienu no pasaules izzināšanas veidiem – tas ir Dagdas Mākslas skolas piedāvājums ikvienam, kurš radošās izpausmēs vēlas atklāt savu iekšējo būtību, nepieciešamību pārvarēt uztraukumu un nepārliecinātību. Mēs piedāvājam brīvā laika pavadīšanas iespēju mākslas studijā jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī audzēkņiem pirmsskolas un sākumskolas sagatavošanas grupās.
Izveidotajā mākslas studijā pieaugušajiem, Dagdas novada iedzīvotājiem piedāvājam iespēju apgūt zināšanas un prasmes gleznošanā ar eļļas krāsām, akrilu, zīmēt ar pasteļkrītiņiem, eļļas pasteļiem, gūt iemaņas zīda apgleznošanā, stikla apgleznošanā, dekupāžā, kā arī radīt izšūtus un filcētus radošus darbus.
Studiju tiek piedāvāts apmeklēt visiem pieaugušajiem ar jebkura līmeņa zināšanām un mācīties jebkurā vecumā. Nodarbības apmeklē dažādu profesiju pārstāvji. Daudzi jaunieši pēc savām nodarbībām darbojas kopā ar vecākiem, pilnvērtīgi izmantojot brīvo laiku, tādējādi stiprinot ģimeniskās saites un to vērtības. Daži interesenti ierodas, lai veiksmīgāk pielāgotos sociālajām pārmaiņām. Tādā veidā palīdzot redzēt tālāk, plānot dažādāk un sasniegt vairāk.
Dagdas Mākslas skolā katrs audzēknis var paaugstināt kvalifikāciju, darboties pēc savām interesēm un vajadzībām, jo katrs pats ir atbildīgs par savas dzīves veidošanu. Mūsu mākslas skolā īstenojam izglītības procesu cilvēka dzīves garumā, balstoties uz mainīgajām vajadzībām iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi.