Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mācīties ne skolai, bet dzīvei

Ceturtdiena 12/04/2012

Inese Paidere, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore (in1504@inbox.lv)

Esmu 35 gadus jauna un 8 mēnešus veca skolas direktore Balvos. Salīdzinoši nesen daru darbu, kas ir emocionāli smags, tomēr, neskatoties uz to, divas reizes nedēļā vakaros pasniedzu angļu valodu Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā. Balvu Tālākizglītības centrs dibināts 2001.gadā un nu jau vairāk nekā desmit gadus esmu šī centra darbiniece.
Balvu Tālākizglītības Centrs ne tikai nodrošina izglītības pieejamību tuvāk dzīves vietai, bet arī sniedz neatsveramu finansiālu un emocionālu atbalstu pasniedzējiem, tostarp man. Lai cik nogurusi mēdzu pārnākt no darba, kursu vadīšana sniedz man tikai un vienīgi pozitīvas lietas, proti: emocionālu pacēlumu, sadarbību ar citiem kolēģiem, dalību dažādos projektos, t.sk. starptautiskos, jaunas iemaņas un prasmes, ko turpinu izmantot savā darbā. Tomēr pāri tam visam apziņu, ka mans darbs ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs, jo pieaugušie cilvēki mācīties nāk tāpēc, ka viņi to vēlas, ne atzīmju pēc, ne vecāku vai skolotāju pierunāti un pamudināti.
Ir jauki apzināties, ka svešvalodu zināšanas, ko nododu tālāk palīdzēs kādam darba meklētājam vai augstskolu filiāļu studentam, kuras šeit Balvos ir vairākas, pati strādāju Grāmatvedības un Finanšu koledžā.
Esmu piedalījusies arī administratīvā darba organizēšanas procesā svešvalodu nometnēs, gan pati tās vadījusi, tādējādi iepazīstot svešzemju kultūru un tradīcijas, kolēģus, no kuriem esmu aizguvusi jaunas metodes un zināšanas, ko turpinu pielietot savā darbā. Viss, ko daru un noteikti turpināšu darīt Balvu Tālākizglītības centrā dod man papildus enerģiju, pozitīvismu, neatsveramu pieredzi un gandarījuma sajūtu.
Mums – cilvēkiem – var atņemt visu, izņemot zināšanas, tāpēc mācīsimies ne skolai, bet dzīvei, ne tikai augstskolā, bet visa mūža garumā! Un mums – pasniedzējiem – ļoti patīk būt zināšanu sniedzējiem tiem, kuriem tās nepieciešamas un kuri to tiešām vēlas.