Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Limbažos joprojām dzīvo vakarskola...

Piektdiena 13/04/2012

Dana Kirmuška, Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja (dana.kirmuska@inbox.lv)

Mūsdienās SKOLA kļūst aizvien atvērtāka un iesaistās mūžizglītības procesa nodrošināšanā. Līdz ar to pieaug tās loma sabiedrības izglītošanā. Atbalstāma būtu ikviena izglītības iestāde, kura īsteno kvalitatīvas pieaugušo izglītības programmas, it īpaši novados. Pieaugušo izglītība, mūžizglītība ir viens no tiem gadījumiem, kad Latvijai varētu būt vairāk labās prakses piemēru, ja spēcīgāka būtu likumdošanas bāze. Diemžēl mums nav Pieaugušo izglītības likuma (kā citās valstīs), kas juridiski vairāk aizsargātu pieaugušo izglītību. Reizēm šie jautājumi tiek risināti fragmentāri. Tāpēc arī pašvaldībās bieži vien attieksme ir virspusēja, bet tieši tur tiek veidota izglītības politika.
Īpaša vieta pieaugušo izglītošanā ir vakarskolai. Tā ir izglītības iestāde ar citādu vidi, ar citām mērķgrupām. Pedagogi ir pieredzējuši un radoši spēj strādāt ar dažādu paaudžu un interešu cilvēkiem. Diemžēl šobrīd skolu optimizācijas apstākļos tiek turpināta pretrunīgā izglītības politika valstī, kad, no vienas puses, vakarskolas tiek atbalstītas (Grozījumi vispārējās izglītības likumā), bet, no pašvaldību puses, optimizācijas procesā vakarskolas tiek reorganizētas, turklāt tās pazūd galvenokārt laukos.
Arī Limbažu vakarskola nesen zaudēja savu neatkarīgo statusu un reformas rezultātā kļuva par Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienību. Tomēr skolai ir milzīgs potenciāls, lai nodrošinātu izglītības procesu visdažādākajos līmeņos un virzienos - gan formālajā izglītībā (strādājam arī ar tālmācības metodēm), gan neformālajā. Skola ilgstoši sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāli neformālās izglītības programmu īstenošanā gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan strādājošajiem. Divu pēdējo gadu laikā dažādās programmās (svešvalodas, datorzinības, fitoterapija u.c.) mācījušies vairāk nekā četri simti cilvēki. Vakarskola ir vienīgā iestāde, kas strādā arī ar nelielu skaitu kursantu – piemēram, krievu valodā ar vienu vai diviem kursantiem. Lielu vērību veltām sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.
Izmantojot ESF piedāvātos finansējumus, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju „Limbažu lauvas”, skola sekmīgi realizē dažādus projektus. Lielu vērību veltām sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem. Pašreiz Limbažu 3. vidusskola īsteno vakarskolas izstrādāto ESF projektu „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalsta un iekļaujošās izglītības pasākumi Limbažu novadā”. Projekts ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums no ESF līdzekļiem ir 138550 lati.
Pedagoģiskais kolektīvs aktīvi nodarbojas ar pieredzes uzkrāšanu – skola koordinējusi vairākus starptautiskos projektus. Šobrīd esam vadošais partneris Grundtvig projektā „Kopā uz izglītotu sabiedrību Eiropā”, kopīgi ar citām piecām Eiropas valstīm, veidojot mūsdienu ideālās skolas modeli. Izvērtējot gan citu Latvijas pilsētu politiku vakarskolu saglabāšanā, gan arī Eiropas valstu pieredzi pieaugušo izglītošanā, esam secinājuši, ka sabiedrībā jāaktualizē pieaugušo izglītības iestādes statuss. To veiksmīgi var darīt nedēļas „Izglītības – visiem” ietvaros. Tāpēc pagājušajā gadā organizējām konferenci, kurā prezentējām arī savu skolas vīziju.