Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mūžu dzīvo, mūžu mācies!

Piektdiena 13/04/2012

Edīte Zdanovska, Daugavpils Vienības pamatskolas direktore (editezdan@inbox.lv)

Domājot par mūžizglītību, prātā nāk skolotājs, kurš ir gatavs pats izglītoties un ar savām zināšanām dalīties arī ar citiem. Vairāku gadu garumā Daugavpils Vienības pamatskolai ir izveidojusies sadarbība ar Daugavpils universitāti. Mūsu skolas skolotāji vada gan pasīvo, gan aktīvo praksi studentiem, kuri gatavojas kļūt par sākumskolas, sporta, vizuālās mākslas, vēstures vai sociālo zinību skolotājiem. Skolotājam tas ir papildus pienākums, bet arī iespēja nodot savu pieredzi un zināšanas nākamajiem pedagogiem.
Mūsu skolas vācu valodas skolotāja vada gan kursus, gan seminārus ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Sadarbojoties ar Daugavpils universitātes pieaugušo izglītības centru, mūsu skolas skolotājām ir iespēja vadīt arī tālākizglītības kursus. Par audzināšanas darba aktualitātēm gan kursos, gan semināros dalās pieredzē vietniece audzināšanas darbā. Par pedagoģijas un metodikas jautājumiem, par savu pieredzi ir iespēja stāstīt skolotājām, kuras vada tālākizglītības kursus 1.-4.klašu pedagogiem. Protams, tas ir papildus darbs vakara stundās, tā ir arī skolotāja uzdrīkstēšanās un atbildība. Esmu priecīga par šo skolotāju uzņēmību, vienmēr cenšos atbalstīt viņu aktivitātes.
Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta ietvaros vairākas skolotājas vadīja dažādus kursus bezdarbniekiem: angļu valoda, vācu valoda gan iesācējiem, gan ar priekšzināšanām, latviešu valoda kā valsts valoda dažādiem zināšanu līmeņiem. Populāri bija kursi datorprasmju apgūšanā bez priekšzināšanām. Kursi notiek vakaros, tas nav viegli, bet ir gandarījums, ja redzi, ka šie kursi nepieciešami cilvēkiem. Iepriecina arī tas, ka ir redzama kursantu izaugsme, ieinteresētība.
Daugavpils Vienības pamatskolā ir skolotāji, kuri savas zināšanas, prasmes un iemaņas labprāt nodod gan skolēniem, gan studentiem, gan skolotājiem. Lai izglītotu citus, ir nepieciešama prasme strādāt ar pieaugušo auditoriju, zināšanas. Šīs zināšanas un prasmes skolotāji apgūst patstāvīgi izglītojoties – visu mūžu mācoties.