Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pilnveidojot sevi, mēs pilnveidojam pasauli!

Piektdiena 13/04/2012

Irēna Mukāne, Kalupes pamatskolas skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā (irenamukane@inbox.lv)

Skolai ir jābūt mācīties spējīgai organizācijai, kurā visi tās dalībnieki mācās. Neatkarīgi no tā, cik izcili esam kādā jomā, vienmēr pastāv citas jomas, kurās varam attīstīties.
Kalupes pamatskola ir mana dzimtā skola, kur es mācījos, un vienīgā darbavieta, kur esmu skolotāja jau 26 gadus, pusi no tiem – arī kā direktores vietniece izglītības jomā. Esmu pieredzējusi grūtības, piedzīvojusi dažādas kļūmes, bet vienmēr tās saskatījusi pirmām kārtām kā iespēju mācīties un kā signālus, kā to pašu var izdarīt savādāk.
Mūsu skolā pastāv brīva, optimistiska mācīšanos veicinoša vide, kur iespējams izmēģināt jaunas idejas, kļūdīties un no kļūdām mācīties un dalīties labā praksē.
Kā pasākumu multiplikatore esmu vadījusi izglītojošus pasākumus savā skolā ar skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Kā mentore dalos zināšanās un pieredzē un sniedzu atbalstu kolēģiem, veicinot to profesionālās kompetences ieguvi vai pilnveidi.
Jauns izaicinājums – jau vairākus gadus vadu kursu nodarbības ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides kursu programmā „Pedagoģiskā procesa organizēšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. Pateicoties iedrošinošajai un atbalstošajai sadarbībai ar Daugavpils Universitātes Pieaugušo izglītības centru, esmu vadījusi kursus arī kolēģiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Aknīstes vidusskolā. Tiekoties ar kolēģiem, ir patīkami apzināties, ka neesi vientuļa sala okeānā – tu vari dot citiem un saņemt no tiem.
Gan no kursiem Pieaugušo izglītības centrā, gan no skolām citos novados parasti pārrodos pārgurusi, bet ar tādu gandarījumu un emocionālu dzirksti, ka eju uz savu skolu pie saviem kolēģiem un skolēniem daudz bagātāka. Ja man pašai ir ko dot, tad es atveru plaukstu un dodu, es atveru sirdi un dodu. Pilnveidojot sevi, mēs pilnveidojam pasauli. Bet kurš gan negrib dzīvot labākā pasaulē?