Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Balvos pozitīvas emocijas garantētas

Pirmdiena 16/04/2012

Daina Mediniece, Balvu Amatniecības vidusskolas skolotāja un Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra floristikas kursu pasniedzēja (daina_mediniece@inbox.lv)

Balvi var lepoties ar radošiem, aktīviem cilvēkiem, kas nemitīgi vēlas sevi pilnveidot. Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs ir vieta, kur ikviens interesents var atrast savām vēlmēm atbilstošu piedāvājumu.
Mana sadarbība ar šo centru sākās 2002.gadā, kad tiku uzaicināta vadīt floristikas kursus. Cilvēki jaunās zināšanas un prasmes apguva ar lielu interesi, un tas ir pedagoga lielākais gandarījums. Šajās nodarbībās bija iespēja satikt daudzus domubiedrus, dalīties pieredzē un saturīgi pavadīt laiku. Dodoties vadīt nodarbības, zināju, ka pozitīvas emocijas ir garantētas.
Iegūtās zināšanas cilvēki varēja pielietot arī praktiski – tikām aicināti veidot māksliniecisko noformējumu pilsētas pasākumiem. Tā bija liela atbildība, brīnišķīga pieredze un iespēja realizēt savas radošās ieceres.
Aktīvi iesaistos arī Balvu Tālākizglītības centra organizētajos projektos. Vēlos īpaši pateikties Tālākizglītības centra vadītājai Marutai Castrovai par nesavtīgo darbu un spēju radīt vidi, kurā ikviens cilvēks jūtas gaidīts, vajadzīgs un vērtīgs.