Aptauja
Kā Jūs vērtējat jauno pedagogu algu paaugstināšanas grafiku?
Ļoti labi, ka beidzot ir apstiprināts
Labāk vēlāk nekā nekad
Pastāv risks, ka grafiks netiks pildīts
Neesmu informēts par to, ka grafiks ir apstiprināts
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   Riebiņu novada vidusskolas skolotāju pieredze

Pirmdiena 16/04/2012

Ineta Anspoka, Riebiņu vidusskolas direktore (riebinuvsk@riebini.lv)

Mums katram ir savs uzdevums: kādam mācīt un audzināt, citam mācīties un pilnveidoties, vēl citam strādāt un aprūpēt, jo visi vēlamies dzīvot gaišā un sakārtotā skolā. No ikviena darba un veiksmes top vārdu kopa „Riebiņu vidusskola”.
Riebiņu novada vidusskola iesaistās projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" realizācijā piedāvājot apgūt angļu, vācu, latviešu valodas, datorzinības ar un bez priekšzināšanām. Projektā iesaistīti vairāki pedagogi – Skaidrīte Žukova, Anna Meluškāne, Viktorija Ameļohina, Natālija Smukša.
Riebiņu vidusskolas telpās ir izveidota trenažieru zāle, kuras durvis pēcpusdienās ir atvērtas visiem interesentiem. Zālē var trenēt atsevišķas muskuļu grupas ar velotrenažieri, svara stieņiem, airēšanas trenažieriem, kā arī trenēt visu ķermeni, kam domāti daudz sarežģītāki un lielāki trenažieri. Vienlaikus skolas sporta zālē notiek ne tikai sporta nodarbības Riebiņu vidusskolas izglītojamajiem, bet divas reizes nedēļā arī treniņi pieaugušajiem Riebiņu ciema iedzīvotājiem, rīkotas novada un starpnovadu sacensības volejbolā un vieglatlētikā. Skolā organizējam arī tādus sporta pasākumus kā „Ģimeņu sporta svētki”, velobrauciens „Vella rats”, skrējiens pa Riebiņu ielām, aerobikas festivāls, jogas nodarbības.
Kopš pagājušā mācību gada Riebiņu vidusskola un pedagogi koordinē novada izglītības jautājumus un ir skolu metodiskais centrs. Kā arī pavisam drīz durvis vērs arī Multi centrs – telpa radošajām meistarklasēm, izstādēm, informācijas bāze nevalstiskajam sektoram, sarunu istaba skolēniem, vecākiem un viesiem.
Ārpus stundu laika mūsu pedagogi ir iesaistījušies vairākos projektos: „Stāds manai skolai”, „Inovācijas un vide”, Vides projektu konkurss vidusskolniekiem „Tava ideja zaļai rītdienai!”, „Draudzīga skola”, EKO skola, Radošā domāšana, konkurss „Eiropas gada pašvaldība 2012” (Eiropas gada tēma ir aktīva novecošana un paaudžu solidaritāte), „Pieslēdzies, Latvija”, mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”, konkurss „Sprīdis labākai dzīvei”, „No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”.