Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aicinām izglītības un zinātnes iestādes rakstīt atbalsta vēstules LIZDA prasībām valdībai

Ceturtdiena 19/04/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome aicina ikvienu izglītības un zinātnes iestādi paust atbalstu LIZDA izvirzītajām prasībām valdībai:

• Ar 2012.gada 1.septembri par 10% palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, atbilstoši par 10% palielinot valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām apjomu;
• Ar 2013.gada 1.janvāri palielināt finansējumu pedagogu, t.sk. akadēmiskā personāla, kā arī zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksai vēl par 10%;
• Nekavējoties uzsākt sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju, lai nodrošinātu augstāk minēto prasību izpildi un izstrādātu turpmāku pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kā arī nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto zinātnes finansējuma pieauguma kārtību.

Atbalsta vēstules ar parakstiem aicinām sūtīt pa pastu, tās adresējot:
• sava novada/pilsētas 11.Saeimā ievēlētajiem deputātiem (Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811);
• ministru prezidentam Valdim Dombrovskim (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520);
• finanšu ministram Andrim Vilkam (Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919);
• izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050).

Vēstuļu kopijas lūdzam elektroniski nosūtīt arī LIZDA birojam uz e-pastu: lizda@lizda.lv
Jautājumu un neskaidrību gadījumos aicinām vērsties sava reģiona LIZDA dalīborganizācijā vai LIZDA birojā.

Lēmums par atbalsta vēstuļu akcijas rīkošanu pieņemts LIZDA padomes 28.03.2012. ārkārtas sēdē, kurā padome akceptēja arī nostāju, ka tikai izpildot arodbiedrības minimālās prasības, iespējamas konstruktīvas tālākas sarunas ar valdību par nozares reformām.

LIZDA aicinājuma vēstule pirmorganizācijām