Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mēs nečīkstam, bet strādājam!

Piektdiena 25/05/2012

Pāvilostas novada Vērgales pagasta PII „Kastanītis” kolektīva
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Mēs, Pāvilostas novada Vērgales pagasta PII „Kastanītis” kolektīvs un arodbiedrības biedri (18 strādājošie, no tiem 7 pedagogi) nolēmām uzrakstīt vēstuli Jums, cienījamie deputāti, ministri un pārējie.
Mēs esam lauku ļaudis ar atvērtām sirdīm, plašu redzesloku un labu izglītību, bet ir atšķirība starp laukiem un pilsētu. Vai to jūs, dižpilsētas kungi un dāmas, saprotat? Domājam, ka nē!
Un pirmā atšķirība – atalgojumā! Pedagogu algas ir Ls 272 par likmi, pirms nodokļu nomaksas. Auklītēm un pārējiem ir tikai algas minimums Ls 200 pirms nodokļu nomaksas. Bet mums tāpat ir maksājumi – elektrība, zemes un īpašuma nodoklis, degviela, un šie maksājumi katru gadu tikai kāpj, bet algas nemainīgi paliek uz vietas jau vairākus gadus. Jums, deputātu kungi un dāmas, ir krietni lielākas algas pat pēc nodokļu nomaksas, bet jums ir atmaksāta degviela, dzīvokļi un citi tēriņi uz valsts rēķina. Kur ir taisnīgums? Bet vēl jau cilvēkam ir arī jāēd, jāapģērbjas, jāmaksā par siltumu, zālēm un bērnu izglītību.
Jūs, Ķīļa kungs, gribat, lai pedagogiem atalgojums tiktu saņemts pēc kvalitātes pakāpēm, bet kā lai mēs pie tām pakāpēm tiekam? Mums pirmsskolā tās iegūt ir visai sarežģīti, jo no vairākām pieteikšanās reizēm , tiekam uz vienu vai divām, iegūstot tikai otro vai trešo pakāpi. Nerunājot nemaz par augstāko – 5.pakāpi – to mēs nemaz nevaram iegūt, jo nevaram iegūt augstāko punktu skaitu.
Pirmās klases bērni saņem brīvpusdienas, varbūt arī mazie piecgadnieki un sešgadnieki ir pelnījuši valsts apmaksātas brīvpusdienas, lai atvieglotu vecāku jau tā plānos maciņus. Pirmsskolā šī ēdināšana iznāk dārgāka nekā skolā, jo mums vēl ir brokastis un launags. Padomājiet!
Mums laukos ir daudz problēmu, bet mēs nečīkstam un strādājam ar sirdsdegsmi, jo mūsu bērni ir mūsu nākotne! Lielākajai daļai mūsu bērniem ir tikai Latvija un tās skolas, kurās viņi mācās, un nevaram aizsūtīt bērnus mācīties uz ārzemēm, bet vai vajag?! Kas tad paliks Latvijā, kas strādās Latvijā, kā Jūs bez mums un mūsu bērniem dzīvosiet?